6 Nisan 2018 Cuma

Şirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylıkŞirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylık

Erkan Çetin
Dünya Gazetesi

Yatırımcıların sürekli yakınmalarına neden olan konulardan birisi de bürokratik süreçlerin çokluğu ve sürecin ağır işlemesi olmuştur.

Bu yakınmaları azaltmak, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların önünü açmak için bir dizi çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımcıların maliyet, süre ve prosedür bakımından karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefleyen çalışmalar hız kazanmıştır.
Devamı İçin Tıklayınız..

KDV’de son dakika gölünü kim attı?KDV’de son dakika gölünü kim attı?

Osman AROLAT
Dünya Gazetesi

Maliye Bakanlığı'nı bile şaşırtan Meclis’te KDV düzenlemesinin son dakikada geri çekilmesini araştırdığımda, “Bu son dakika gölünü kim atmış olabilir” sorusunun yanıtını aradım. KDV kararında harcanacağı hesaplanan 9-10 milyarla, benzinde ÖTV indirimi gibi uygulama hayata geçirilebilir düşüncesiyle son dakika gölünün Saray’daki uzmanlardan gelerek atılabileceği düşüncesine vardım...

Devamı İçin Tıklayınız..

Hızlı büyümede çalışanların payına ne düştü?Hızlı büyümede çalışanların payına ne düştü?

İsmet ÖZKUL
Dünya Gazetesi


Hızlı büyümede madalyonun öteki yüzü olan artan ekonomik kırılganlıklara geçen yazımızda değinmiştik. Bugün de hızlı büyümenin ücretli, maaşlı ve yevmiyeli çalışanlara nasıl yansıdığı açısından durumu değerlendireceğiz.

Devamı İçin Tıklayınız..

Çeyiz ve konut hesabında katkı arttı!Çeyiz ve konut hesabında katkı arttı!

Resul KURT
Dünya Gazetesi

Evlenmek isteyenlerin çeyiz hesabı açmaları, konut almak isteyenlerinse konut hesabı açarak düzenli birikim yapmaları halinde devlet katkısı veriliyor. Özellikle bir yandan tasarrufları artırmak ve öte yandan da kaynak yaratmak amacıyla önem taşıyan çeyiz hesabı ve konut hesabı uygulamasında katılımcılara sağlanan faydaların artırılması amacıyla geçtiğimiz günlerde yayınlanan 7103 Sayılı torba yasada bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemeyle devlet katkı oranları arttırılmış, devlet katkısından yararlanmak daha cazip hale gelmiştir.
Devamı İçin Tıklayınız..

7104 Sayılı Kanun (Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)06 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30383 
Kabul Tarihi: 29 Mart 2018
Kanun No: 7104
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Devamı İçin Tıklayınız..

5 Nisan 2018 Perşembe

ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başlıyor

Aktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verirken İki Kez DüşününAktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verirken İki Kez Düşünün

Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comBilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun istisnalar başlıklı 5.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde;
Devamı İçin Tıklayınız..

Şirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylık

Şirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylık Erkan Çetin Dünya Gazetesi Yatırımcıların sürekli yakınmalarına ne...